PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hạnh Phúc ???Đăng Cương Thinh
16-06-2005, 04:36 AM
Tưởng rằng hạnh phúc trăm năm
Cùng chung chăn gối trăm năm trọn đời
Nào ngờ kèo gẫy cột rơi
Anh đi lấy vợ tôi đi lấy chồng.