PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gặp gỡ chăng ???Đăng Cương Thinh
16-06-2005, 04:33 AM
Người đâu gặp gỡ làm chi
Trăm năm có biết duyên gì hay không
Tình ta đằm thắm mặn nồng
Bên ngoài đằm thắm, bên trong lạnh lùng .