PDA

Xem đầy đủ chức năng : Người yêu ơi !!!!Đăng Cương Thinh
16-06-2005, 04:28 AM
Người yêu chẳng có thủy chung
Nay đào mai mận , hết hồng lại hoa
Xin đừng oan trách ong tơ
Hãy nên lựa chọn kẻo mơ lại nhiều .