PDA

Xem đầy đủ chức năng : Quận Gióthuyyen_love_thieulam_
21-09-2006, 11:47 PM
:huglove: Ngày xưa vào thời vua Lê Thánh Tông,ở kinh thành Thăng Long có một tay đại bợm.Hắn đã định tâm lấy của ai thì nhất định sẽ có kết quả.Hắn đã từng làm cho bọn quan lại và bọn phú trọc mất ăn mất ngủ.Đã nhiều lần các quan phủ Doãn cho dò bắt nhưng hắn ẩn hiện như thần,không tài nào tóm dược.Vì hành tích của hắn nhanh như gió,chỗ nào cũng vào lọt,nên người ta gọi là Quận Gió.
Một hôm vào dịp gần Tết,nhà vua ăn mặc giả làm một người học trò nghèo đi dạo phía ngoài kinh thành để xem xét dân sự.Tình cờ vua dến gõ cửa nhà Quận Gió. Vua làm bộ túng bấn nói:
-Tôi ngồi dạy học ở phường Dông Xuân, năm hết Tết dược ít tiền về quê,chẳng may bị kẻ trộm lấy đi hết cả,nay xin cho trú chân một đêm,mai lại đi .
Quận Gió thấy khách nói thế bèn đáp:
-Tôi sẽ vì ông mà giúp đỡ ít tiền làm tiền ăn đường.
Vua nhìn thấy nhà y cột siêu vánh nát,hỏi:
-Nhà ông,tôi coi bộ cũng không giàu có gì ,làm sao mà giúp tôi được.
-“Chả giấu gì ông ,tôi vốn là Quận Gió đây ,nghe nói ông gặp vận đen, tôi rất thương tình, vậy để đêm nay tôi cố thu xếp cho ông một món”.Nói rồi đưa rượu mòi
khách uống và nói thêm :”Tôi chỉ lấy của nhà giàu giúp người nghèo thôi,mà phải là của bất nghĩa tôi mới lấy,còn những người làm ăn lương thiện toi không bao giờ động đến.Bây giờ ông thử xét xem có nhà nào giàu mà gian ác bất lương,cứ cho tôi biết,tôi sẽ vì ông mà giúp đỡ.Lấy của chúng nó không có tội vạ gì hết”.
-Nhà ấy có cho vay một lớp vốn,năm bảy lớp lãi, lấy được. Nhưng ta cứ nuôi cho nó béo rồi sẽ lấy sau.
Vua lại nói:
-Tôi thấy có nhà ông gì ở gần đây,ruộng sâu,trâu nái,nhà ngói tường dắc,coi chừng thế nào?
Vua nghĩ một lát rồi nói:
-Có nhà ông Bá Vân ở phía đông thành đây, hắn có cửa nhà buôn bán to,giàu có cự vạn.
Quận Gió đáp:
-Không được!Nhà ấy trần trực làm ăn:trời chua sáng đã dậy ra đồng,mặt trời lặn mới về thổi cơm,cần cù như thế không nên lấy.Thôi!Có anh quan coi kho kia,hay ăn bớt của công,hôm nay nhân thể tôi đi lấy cho.
-Thực thế à?
-Tôi đã tra cứu kĩ.Hắn lấy của công mỗi ngày một ít,đưa về quê tậu vườn tậu ruộng ,có đến hàng trăm mẫu.
Vua tò mò muốn xem tài nghệ của Quận Gió,bèn đòi đi theo.Quận Gió trước ngần ngại nhưng sau cũng bằng lòng,và bảo:
-Trước khi lấy ,tôi sẽ cho ông thấy đủ tang chứng là của phi nghĩa,nhưng ông phải giữ yên lặng mới được.
Đoạn bảo thầy đồ nai nịt gọn ghẽ rồi cả hair a đi trong đêm khuya.Đến nhà viên quan coi kho ,Quận Gió bảo vua đứng chờ ở bụi,rồi cắt dậu tìm cách mở cửa vào nhà. Sau đó ,chàng dắt vua vào buồng,mở hòm lấy ra năm nén bạc đưa cho vua xem và nói:
-Đây là bạc hắn mới trộm ở kho về chưa dùng đến.Thôi ông cầm về quê ngay mà ăn Tết,đừng có la cà ở đâu để chúng bắt được.Tôi sẽ tìm cánh làm cho hắn không biết là đêm nay có trộm.
Vua nhìn thấy trên mỗi nén bạc có chữ “Ngự khố bạch kim”,tin lời Quận gió là đúng và thầm khen hắn có tài.Vua đi luôn về cung,giấu bạc dưới chân thành.Sáng hôm sau là ngày Nguyên Đán,trăm quan vào chầu,chúc vua muôn tuổi.Vua cho gọi chủ kho đến hỏi:
-Nhà ngươi đêm qua mất trộm phải không?
Thấy hắn không đáp,vua sai viên Trung sứ đến dưới chân thành đào nạm nén bac về.Vua đưa cho hắn xem,hắn cứng lưỡi không trả lời được,đành cúi đầu nhận tội.
Quận Gió sau được vua mời vào cung và ban cho danh hiệu “Ăn Trộm Quân Tử” và ban thưởng rất hậu.