PDA

Xem đầy đủ chức năng : Help me with my skin????????BoA_1986
19-09-2006, 10:58 PM
Không hỉu seo skin face của BoA rất white nhưng mờ skin hand lại hơi đen đen...Chắc do di tryền không đồng đều từ papa và mama.Bạn nào co phương thức gì chỉ giùm cái.Có thể dùng thuốc nhưng mờ BoA chỉ sợ hại skin mất thui.....

shin_kaylin
10-10-2006, 04:56 AM
chắc tại ra đường chỉ có che mặt mà hok che tay?