PDA

Xem đầy đủ chức năng : ... giúp em với...tibuidoi
29-08-2006, 10:35 AM
đầu của em có gàu , nhưng em dùng đủ loại dầu gội trị gàu mà vẫn ko hết. Bà con có cách nào giúp em với :cry: :cry: :cry: