PDA

Xem đầy đủ chức năng : gãy móng taytibuidoi
27-08-2006, 04:41 AM
móng tay tôi hay bị gãy. ai có cách nào giúp tôi để móng tay daì mà ko bị gãy ko???:think: :think:

snowangel92
29-08-2006, 03:54 AM
uhm hình như tui đọc trên web này có cách là ngâm nước muối thì phải

tibuidoi
03-09-2006, 01:34 AM
có chắc ko vậy? lỡ tôi thử mà ko có hiệu quả thì sao đây???