PDA

Xem đầy đủ chức năng : làm sao cho tóc hết rụng???tibuidoi
27-08-2006, 04:07 AM
khi mới dzũi tóc làm sao cho tóc ko bị gãy và hư.ai có bí quyết nào chỉ giúp mình :think: