PDA

Xem đầy đủ chức năng : tôi yêu emle nhan
09-06-2005, 08:54 PM
:love-smil :cool1: tôi yêu em dường như có thể
gom tình người dâng tặng riêng mình em
tôi yêu em với tôi là thế
đem tình em vào cả trong chim bao
tôi yêu em và chỉ yêu mình em
cam nhận rằng nhân loại chỉ mình em :jerry: