PDA

Xem đầy đủ chức năng : Không phải là anhSuza
09-06-2005, 09:00 AM
Không phải là anh

Rồi mai này anh sẽ quên em
Cô gái nhỏ thương anh nhiều biết mấy
Trước mặt anh em kiêu kì lạ vậy
Mà đêm về nước mắt nhòa mi

Rồi mai này khi đã chia ly
Tên em sẽ chìm vào muôn ngàn tên khác
Như một vật dư thừa anh vô tình đánh mất
Trong cuộc đời chẳng thiếu sự lỡ tay

Rồi mai này-rồi mai đây
Sẽ có người lo cho em từng bước
Dạy cho em đặt niềm tin phía trước
Vào con người và sức mạnh tình yêu

Người ấy dù mạnh mẽ đến bao nhiêu
Dù biết nhịn,biết chiều, biết nâng em khi ngã
Dù người ấy sau này biết làm tất cả
Em vẫn chẳng quên rằng đó ko phải là anh .

Kitty
13-02-2006, 04:58 AM
Tìm về quá khứ....Nhói lòng trong 1 phút đọc thơ......