PDA

Xem đầy đủ chức năng : Aitiểu quỉ
08-06-2005, 05:48 AM
Ai mỗi sáng đợi chờ ai lặng lẽ?
Ai đi về êm nhẹ giữa đường đông?
Ai theo sát đằng sau ai mãi thế?
Ai hiểu lòng ai đó có ai không?

<Nguyễn Trung Kiên>

me_luv_mit
29-10-2007, 04:22 PM
nghe giống stalker wa' :rain: ...

ngangtangcongtu
01-11-2007, 01:11 AM
Ai đến bên ai một buổi chiều
Để lòng ai mến mến yêu yêu
Để lòng ai chết trong thương nhớ
Ngày thánh năm dài ai nhớ ai?

vnt
23-11-2007, 07:21 PM
ai chà thơ anh ai đã viết
em à ai đã đọc thơ anh