PDA

Xem đầy đủ chức năng : tình yêuhoa phượng đỏ
06-06-2005, 10:49 PM
tinh anh em mai nhan khong ra.

hoa ca mot mau tim biec

thay gian thien ly thay bong hoa ca.

chieu buon qua ngo nha em .

langtutinhyeu
08-06-2005, 04:45 AM
anh da yeu em den dai ngươi
long anh ngay thang de nao ngươi
yeu em tren het tinh yeu men
va se yeu em sươt mot doi