PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hy Vọng Chiều Xuânso_cold
06-06-2005, 07:57 PM
Vì em cho phép buổi giao thân,
Hy vọng ngày xưa lại sắp gần.
Màu tím hoa xoan - ôi hứa hẹn!
Cành tơ, lá ngọc, nắng chiều xuân.

Em nhớ làm chi hờn giận qua?
Hôm nay hội ý, nắng sang nhà
Xuân kia để lỡ mươi ngày trước,
Đã sắp xa lòng hai chúng ta.

Giấc mộng chiều nao vắng bóng anh,
Mắt em như nắng giãi hoang thành.
Hồng lên má phấn, hoa bừng tỉnh,
Xuân với em như lả tóc xanh.

Em hãy cười như thuở mới quen,
Trời xanh trao khoé mắt như thuyền.
Hàm răng hé nửa chiều hi vọng,
Xuân cũng nghiêng vai ước mộng hiền.

Thấp thoáng linh hồn nắng viễn du,
Nắng thơm hôn mái tóc tình cờ.
Chiều vương từng cánh hoa e lệ,
Gió bướm tung màu áo trẻ thơ.

Em hãy nhìn như thuở mới say,
Màu xuân tô vệt nắng đôi mày.
Rung rung vai nhỏ gầy thương nhớ,
Ta vẫn còn nguyên hiện tại này.

Cành thơ, lá ngọc cũng tương thân,
Hạnh phúc ngày xưa đã tới gần.
Đầu ngọn cây xoan, con bướm lượn,
Hoa mày hy vọng, nắng chiều xuân.

Đinh Hùng