PDA

Xem đầy đủ chức năng : vị trí cho emnangchanhche
06-06-2005, 07:12 AM
Tôi rất tiếc đã giành vị thứ nhất
Em chăm ngoan, đành chịu đứng thứ hai
Chắc em buồn nên mái tóc đẹp dài
Ðã quá đẹp ! - Em không cần buồn nữa !

Hãy cứ chăm ngoan hiền hơn mọi bữa
Tôi dặn lòng: học đứng thứ hai thôi
Ðể tên em luôn ở trước tên tôi
Như mỗi buổi tan trường mình đi như thế !

Sẽ có kẻ bảo tôi theo "mẫu hệ"
Hoặc cho tôi theo "đạo thờ bà"
Tôi nguyện rằng tôi không đứng thứ ba
Không dại gì cách em một khoảng cách !

Tôi tha thiết tôn em lên "đệ nhất..."
Cho em kiêu. Cho xa cách mọi người
Và tôi suốt đời có lý để theo đuôi !...

fantasy_girl
06-06-2005, 07:36 AM
Ngôi thứ nhất em dành luôn anh nhé
Bởi vì anh muốn thế phải kô anh
hì ! không , em đùa đấy anh ạ
em chỉ muốn mình cùng nhau đứng
ngôi thứ nhất nơi kô ai theo kịp
để công bằng và cũng để như nhau
Anh nhé!