PDA

Xem đầy đủ chức năng : con quạ sói đầuHiennie*
20-07-2006, 02:07 AM
Ngày xưa, Ngưu Lang vì say mê nhan sắc của nàng Chức Nữ mà bỏ phế việc chăn trâu, để trâu đi vào điện Ngọc khiến Ngọc Hoàng nổi giận, còn Chức Nữ lại say mê tiếng tiêu của Ngưu Lang nên bỏ việc dệt vải. Ngọc Hoàng vô cùng phẫn nộ, về sau đầy cả ra đầu sôngNgân cuối sông Ngân, Ngọc Hoàng nghĩ thương tình cho Ngưu Lang, Chức Nữ mỗi năm gặp nhau một lần vào ngày mùng 7 tháng 7.

Thuở bấy giờ, trên sông Ngân không có thuyền bè, Ngọc Hoàng mới ra lệnh làm một chiếc cầu bắc ngang sông Ngân. Các thợ mộc ở dưới trần được mời lên trời lo việc làm cầu.

Thế rồi, các thợ mộc mạnh ai nấy làm, mỗi người mỗi ý, gần đến hạn kỳ mà chiếc cầu vẫn không xong.

Ngọc Hoàng lấy làm bực tức, bắt tội tất cả thợ mộc, hóa làm kiếp quạ, lấy đầu sắp lại làm cầu cho Ngưu Lang, Chức Nữ bước lên đó đi qua sông để gặp nhau.

Từ đó đầu qụa không mọc được lông nên sói, và trở thành giống qụa sói đấu như ngày nay.