PDA

Xem đầy đủ chức năng : Khúc Thu...CoeeLove
03-06-2005, 10:12 AM
Khúc thu…

Mùa thu !
Trong tấm lá sen
Buộc chiếc lạt nắng
Quay tơ một sợi đầu mùa vội vã

Mùa thu !
Trong bàn tay thơm nồng hương cốm
Trong tiếng rao ngọt nắng
Và đôi môi cắn chỉ tươi nồng

Mùa thu !
Lẫn trong những hạt cốm xanh mùa mới
Trong cả sắc trời
Xanh mãi đến mênh mang…
Mùa thu !
Ai ca lên lời hát nhớ mong
Câu hát mở đầu
Có chị gánh cốm quẩy mùa thu trên đôi quang nhỏ
Những bước chân khe khẽ
Sợ làm đau những bông nắng đầu mùa…

…Và thu…
Dịu ngọt lời thơ
Đượm thơm sắc cốm…
…Mùa thu…

<Dương Thảo>