PDA

Xem đầy đủ chức năng : HOAHOCTRO.COM không liên quan với tuần báo Hoa Học Trò Ở VNSnowFairy
09-07-2006, 03:15 AM
:::::::CÁC BẠN CẦN LƯU Ý::::::::


DIỄN ĐÀN HOA HỌC TRÒ TỨC WWW.HOAHOCTRO.COM KHÔNG LIÊN QUAN VỚI TUẦN BÁO HOA HỌC TRÒ Ở VN. RẤT NHIỀU BẠN ĐÃ LẦM VÌ TÊN GIÓNG NHAU.