PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thầy emtommy1473
02-06-2005, 07:36 PM
http://www.loitraitim.com/music/player.asp?id=490 Dù cho trời nắng sớm trưa
Con đò vẫn chở đưa từng người
Thầy em ươm giống cho đời
Cho ngày mai lá tốt tươi xanh màu

Mặc cho gió thét mưa gào
Thầy em vẫn vững không sao tất lòng
Giảng bài bụi phấn chơi ngông
Làm cho mái tóc như bông trắng đầu

Đêm khuya với ánh đèn dấu
Chấm bài giáo án thầy đâu có màng
Để rồi thấy én bay ngang
Thầy em mới biết tóc đang chuyển màu
Suốt đời lo lắng khát khao
Thuyền kia cặp bến ngày sau giúp đời