PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nếu.....Cục Kẹo Cô Nương
02-06-2005, 04:04 AM
Nếu một mai anh ko còn yêu em nữa
Em chẳng buồn chẳng giận anh đâu
Nếu một mai anh có người yêu mới
Em cũng đành tìm bạn mới thay anh
Anh đừng trách sao em mau thay đổi
Em chỉ là học hỏi ở nơi anh. :cool1: