PDA

Xem đầy đủ chức năng : cho một người hạ cũ!!!!!



deepbluesea132005
02-06-2005, 01:39 AM
Ừ thôi trả phía sân trường
Dấu chân hai đứa thuở dường như yêu
Tháng năm, chiếc lá rơi vèo
Hoa bằng lăng cứ tím cheo leo lòng
Sau này còn nhớ hay không?
Mắt người hôm ấy điếng hồn của ta
Trái tim ngơ ngác ngã ba
Chúng mình sau rốt vẫn là bạn thôi
Đi qua cảm xúc một thời
Mới hay thuở ấy có người thầm thương
Bây giờ hai đúa ra trường
Vô tình thôi, có chút vấn vương nào
Bằng lăng tím đến xa nhau
Câu thơ ko gửi, cũng màu vệt mong

Ngày cuối nghe tiếng trống trường
Nghe nôn nao cả con đường học tan
Hái về một đóa bằng lăng
Định đem tặng
Lại lặng thầm cho thôi

Người ở đây
Mai xa rồi
Ngoảnh đầu mình dấu những lời dấu yêu

Một chiếc lá nữa rơi vèo
Thế là đã đủ để neo lòng mình....
*********************
:lol: :lol: :lol: