PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cho hỏi về cách cân bằng phương trình oxyhoa khửred
26-06-2006, 04:14 PM
nhờ chỉ giùm mình cách cân bằng phương trình oxy hóa khử , tại vì lâu quá mình quên rồi.

okie_xinmailabanthan
26-06-2006, 08:03 PM
Uh để nghĩ coi nào. Hình như lâu nay nhóc toàn nhẩm loại này chẳng mấy khi động tay chân cả.
Cách cân bằng loại phương trình này thì có 2 phương pháp là hiệu quả nhất.
Cách 1 là cân bằng theo số electron nhận và mất đi. Số electron nhận và mất luôn bằng nhau.
Bước 1: Xác định số oxi hóa của từng nguyên tố và từng chất. Trong đó ta có thể xác định đưäc nhờ oxi và hiđro. Số oxi hóa của Oxi thường là -2 còn của H luôn là +1.
Số oxi hóa của kim loại thường là hóa trị và mang dấu +
Số oxi hóa của phi kim thì mang dấu trừ.( nói là thường thôi nha chứ chẳng phải như thế đâu)
Tổng các số oxi hóa trong một chất bằng 0.
Số oxi hóa của đơn chất cũng bằng 0 ( tổng bằng 0 mà)
Bước 2: sau khi xác định số oxi hoá xong thì xem xem nhưng chất nào có sự thay đổi số oxi hóa. Từ đó ta tính lượng electron cho và nhận rồi cân bằng lượng e cho và nhận.
Bước 3: là cân bằng phương trình. Từ hệ số ta cân bằng phương trình là xong. Cân bằng thì hệ số được thêm vào nhưng chất thay đổi số oxi hóa thôi.
VD một con nha:
0 +5 +3 +4
Fe+HNO­3­­­→ Fe(NO­3­)­3­ + NO­2­ +H­2­O
Nhận thấy chỉ có Fe và N là thay đổi số oxi hoá thôi.
0 +3
Fe - 3 e → Fe Nhân 1
+5 +4
N + 1 e → N Nhân 3
Để cho e cho và mất bằng nhau thì Fe phải nhân 1 còn N phải nhân 3
Suy ra
Fe+6HNO­3­­­→ Fe(NO­3­)­3­ + 3NO­2­ +3H­2­O
Cách1 chỉ có thế thôi.
Cách 2 là đặt ẩn.
Vd luôn nè
a Fe + b HNO­3­­­→c Fe(NO­3­)­3­ + dNO­2­ +eH­2­O
Từ các ẩn trên lập hệ rồi giải hệ là xong.
Cách 2 thì nếu là người giỏi toán thì làm sẽ nhanh hơn cách 1 ở những phương trình lơn có nhiều chất thay đổi số oxi hoá chẳng hạn. vả lại lại không bao giờ nhầm cả. Nhưng cách 1 mới là cách của hoá học. Nếu giỏi hoá thì nó sẽ dễ dàng .

*Wind*
27-06-2006, 05:02 AM
oài cb oxi hóa khử...dùng cách cb thứ 1 mà bạn okie nói là tốt nhứt....cấp 3 chuyên làm cách đó thui.

okie_xinmailabanthan
27-06-2006, 05:09 AM
Cách thứ 2 cũng nhanh đó chứ. Rất hiệu quả với những phương trình khủng bố đó.
Bạn thử cân bằng theo cách đó sẽ thấy nó dễ dàng ngay thôi

N_27/12
27-06-2006, 09:40 AM
Nói chung nếu muốn làm tốt phần cân bằng oxi hoá khử này thì bạn nên luyện tập nhiều, sau khi thành thạo thì cân bằng sẽ rất nhanh thôi.

red
27-06-2006, 12:30 PM
cám ơn sự chỉ dẫn của bạn.

okie_xinmailabanthan
28-06-2006, 02:53 AM
Xong rồi Okie đóng lại nha