PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cái đinhca_heo
18-06-2006, 11:02 PM
Một người lái buôn vớ được nhiều món bở ở phiên chợ.Bác ta bán hết sạch hàng,nhét vàng đầy bị.Bác định lên đường về nhà trươc khi trời tối.Bác liền bỏ tiền vào bị đem buộc vào yên ngựa rồi lên ngưa đi.Giũa trưa ,bac nghỉ lại một tỉnh.Lúc bác sắp sủa ra đi thì người coi ngựa dẫn ngựa lại bảo:
_Thưa ông,ngựa của ông thiếu một cái đinh ở móng chân trái đằng sau.
Người lái buôn đáp:
_Thiếu cũng không hề gì!Tôi chỉ đi có 6 tiếng nữa ,móng còn chắc chán.Tôi vội lắm.
Buổi chiều bác lại nghỉ cho ngựa ăn cỏ.Người coi ngựa vao buồng nói:
_Thưa ông, ngựa của ông thiếu một cái đinh ở móng chân trái đằng sau.Ông để tôi đưa ngựa đến thợ đóng móng.
Bác lại đáp :
_Thôi thiếu cũng được!Còn chạy có vài giò nữa thôi mà,ngựa là gì mà chẳng chịu được.Tôi vội lấm.
Bác lại lên ngựa đi.Nhưng đi chưa được bao lâu thì ngựa khập khiễng.Khập khiễng không mấy chốc thì vấp.Vấp không mấy chốc thì ngã khụy xuống gẫy mất một chân.
Bác lái đành bỏ ngựa lại,tháo bị lên vai,đi bộ về nhà,mãi đến khuya mới tới
Bác nghĩ bụng :''Chinh cái đinh thổ tả ấy gây cho mình bao nhieu la tai hại''.
Nhanh nhưng đừng có vội.