PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thu TÀnOpa
28-05-2005, 08:16 AM
tác giả: chưa bít tác giả
Thu tàn trống trải lá rơi rơi
Lần buớc chốn xưa tìm bóng nguời
Phiến đá chơ vơ nằm luyến nhớ
Hàng cây lặng lẽ đứng chơi vơi
Về đâu nguời hỡi, mong dừng buớc
Ngừng lại mây ơi, xin chớ trôi
Cho gởi bao lời mây nhắn hộ
Thu tàn vẫn đợi chờ nguời ơi

Thu tàn nhạt nắng lá vàng rơi
Ãm đạm hoàng hôn vắng bóng nguời
Hương gió vô tình gieo nỗi nhớ
Áng mây hờ hững thoáng chơi vơi
Ngày qua lặng lẽ lê chân buớc
Tháng lại hoài mong dĩ vãng trôi
Từng giọt nồng mềm môi lữ khách
Thu tàn trống trải quá nguời ơi !
***********************

Vạt nắng chiều nay đã úa màu
Thu tàn lá đổ vội rời nhau
Thoảng trong hương gió niềm nhung nhớ
Pha lẩn màu mây nỗi xót đau
Dĩ vãng xa rồi không trở lại
Thời gian lặng lẽ thóang qua mau
Tha hương gợi nhớ về quê cũ
Đối bóng hao gầy thẳm mắt nâu.