PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình emNàng tiên USA
27-05-2005, 10:52 PM
*Tình em là biển
*để cho bạn bè,
*cho cha, cho mẹ,
*cho cô, cho dì,
*cho cả mọi người.
*Tim em thật bé
*nhưng thật rọng rinh
*cho cả mọi người
*để được êm ắm.
*Niếu mai tình hết
*tim cũng chết rồi
*còn đâu chi nữa,
*đễ mà cho anh!!!

Mình viết bài thư này khi trong lớp. Mình ngồi buồn và đã viết ra bài thư này. Mông rằng các bạn gái nào đó sẽ thích.