PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đừng Vờ không biếtyenthenhung
27-05-2005, 09:41 PM
Không yêu em sao anh muốn làm quen?
Vẫn biết tính em" CHANH CHUA" lắm
Vậy mà sao anh vẫn chồng CÂY SI?
Nếu không yêu anh bắt quen làm gì?
Không yêu em sao lại ghen VÔ CỚ?
Lo lắng cho em để làm gì?
Đã biết em sai còn bênh vực.
Không yêu em sao sớm chiều chờ ngóng?
Giờ ra chơi anh đứng ngoài cửa sổ
Gọi em ra nói truyện làm gì?
Để giờ đây trái tim em rung động,
Anh đừng có VÔ TÌNH làm ngơ
Hãy lên tiếng nói Yêu em đi
Đừng từ chối khi nó là sự thật
Sẽ làm cho cả hai thêm buồn.
Bạn à, con trai thật là khó hiểu phải không????