PDA

Xem đầy đủ chức năng : TÌnh YÊu ĐÔi LỨa Trong Ca Dao - TỤc NgỮ..::**Toxic_Love89**::..
18-05-2006, 06:04 AM
Cánh hồng bay bổng trời thu
Thương em chim gáy cúc cu trong lồng.
Duyên may, tay bế tay bồng
Thương ai vò võ trong phòng chiếc thân.

***

Chim khôn đậu nóc nhà quan
Trai khôn tìm vợ, gái ngoan tìm chồng.
trai khôn, tìm vợ chợ đông
Gái ngoan tìm chồng ở chốn ba quân.

***

Trèo lên trái núi Thiên Thai
Gặp hai con phượng ăn xoài trên cây.
Ðôi ta được gặp nhau đây
Khác gì chim phượng gặp cây ngô đồng !

***

Ðêm khuya thiếp mới hỏi chàng:
Cau xanh ăn với trầu vàng xứng chăng?
- Trầu vàng nhá lẫn cau xanh
Duyên em sánh với tình anh tuyệt vời

***

Ðêm khuya dưới đất trên trời
Một mình cô đứng, cô ngồi, cô nghe
Cô nghe hết giọng con ve
Ðến lời con cuốc gọi hè tiếc xuân...

***

Em về cắt rạ đánh tranh
Chặt tre chẻ lạt cho anh lợp nhà.
Sớm khuya hòa hợp đôi ta
Hơn ai gác tía lầu hoa một mình

***

Ruộng ai thì nấy đắp bờ
Duyên ai nấy gặp, đợi chờ uổng công.

***

Chòng chành như nón không khua
Như thuyền không lái, như chùa không sư.
Không sư thì lại tìm sư
Anh không có vợ cũng hư mất đời.

***

Mong sao anh biến ra tằm
Em biến ra nống ta nằm chung chơi.
Khi nào cho hợp hai nơi
Ghé tai nói nhỏ những lời thủy chung

***

Ngó ra sông Cái
Ngó ngoái thấy đình
Hạc chầu thần còn đủ cặp
Huống chi mình muốn lẻ đôi !

***

Tình cờ anh gặp em đây
Như cá gặp nước như mây gặp rồng.
Mây gặp rồng mây lồng cuồn cuộn
Cá gặp nước con ngược con xuôi.
Chồng nam vợ Bắc anh ơi!
Sao anh chẳng lấy một người như em ?

***

Chẳng tham nhà ngói bức bàn
Trái duyên coi bẵng một gian chuồng gà.
Ba gian nhà rạ lòa xòa
Phải duyên coi tựa chín tòa nhà lim.

***

Ðấy đông thì đây bên tây
Ðây chưa có vợ, đấy nay chưa chồng.
Con trai chưa vợ đã xong,
Con gái chưa chồng, buồn lắm em ơi !

***

Chim quyên ăn trái nhãn lồng
Thia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi

***

Vợ chồng là nghĩa tao khang
Xuống khe bắt ốc lên ngàn hái rau

***

Hai đứa mình giống thế cây cau
Anh bẹ em bẹ nương nhau sống đời