PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ai ?chipdong
26-05-2005, 02:45 AM
:icon_cung
Ai chỉ cho trăng chỗ đứng?
Ai bảo trăng dừng lại chốn này?
Ai hỏi rằng trái tim người phụ nữ?
Yeu 1 lần thôi chớ đổi thay :tongue4: