PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tóm tắt lại tính chất cơ bản..chiwaWa.
06-05-2006, 07:06 AM
tui muốn tóm tắt lại mí tính chất tóm tắt lại giúp các bạn nhớ lâu hơn là đọc trong sách:
1-ancol:
+ thế nguyên tử H ở nhóm OH :( ta với kim loại kiềm Na ,K)
CnH2n+1OH + Na /K --------->CnH2n+1ONa + 1/2 H2
+thế cả nhóm OH= HX
ancol + HX-------------> CnH2n+1X +1/2 H2
+tách nước:
ancol---------> ở 170 độ xúc tác H2SO4 ra olefin + H2O
ancol----------->ở 140 độ xúc tác H2SO4 ra este +H2O
+oxi hóa ko hoàn toàn :
ancol bậc I + CuO -----------> an đê hít + Cu +H2O
ancol bậc II + CuO-----------> xê tôn
_ancol chỉ có mấy dấu cộng đấy thoai ..................( cont)

scrazycats
18-05-2006, 11:25 PM
Mấy Cái này có đầy trong chuỗi phản ứng.............you học thuộc lòng quyển đấy mới gọi là có cái gì đó......tóm tắt thế này ăn thua gì..............Ui cha......có phải Scrazycats nói lắm quá ko?.....thông cảm nha....tui là mèo dzồ mà .....