PDA

Xem đầy đủ chức năng : sưu tầm thôi!!!!!!!!!!!!!!hương_ngố_1989
25-05-2005, 11:37 PM
Mong tim anh một lần mở cửa
Đón em lại rồi khép lại ngàn năm

Trái tim em một nghìn lần mở cửa
Chỉ riêng anh qua ngưỡng cửa tim em
Dù cho xé nát cũng đành
Em không hận cũng không hề nuối tiếc


:mecry:


http://www.angelfire.com/ab6/dreamere/Images2/card28.jpg