PDA

Xem đầy đủ chức năng : Giậncon1ngay2002
25-05-2005, 10:55 AM
Ừ quên, đã bảo rằng quên
Mà sao nước mắt cứ viền quanh mi
Chờ chi, đã bảo chờ chi !
Mà sao tai cứ để nghe trước nhà !

Hẹn rồi chẳng đến hôm qua
Khiến người ta ngóng, người ta khóc thầm,
Người ta quên cả căn phòng
Giận từ cánh cửa, giận sang bức tường !

Buồn rầu úp mặt soi gương
Người ta thổn thức giận luôn bóng mình
Sang nay lòng ... chốt chắc then
Chợt nghe thôi đúng ngoài hiên "hắn" cười

Ngó lơ, sao vẫn bồi hồi
Chưa được một phút, bậm môi, khóc oà !

swtlilaznchik88
25-05-2005, 01:38 PM
Giận hờn trách móc, dể mà chi
Rồi mai hối tiếc, khi chia ly
Người ơi lại dây, nghe tôi nói
Chớ buồn chớ hờn, lệ hoen mi

Thứ tha, dể tình ta sống mãi
Hai chữ giận hờn, rồi sẽ phai
Từ dây dôi mình, chung một bóng
Duyên tình bây giờ, hết dắng cay