PDA

Xem đầy đủ chức năng : xin chỉ giáo!!!!!!!!!!!!!!!1hương_ngố_1989
25-05-2005, 12:14 AM
Tôi phải sống khi cuộc đời bảo sống
Tôi phải yêu khi chân lý bảo yêu
Sống và yêu là hai chữ thuận chiều
Với tình yêu tất nhiên là phải sống............. :rain: :hug:
http://www.shoujo-love.net/immagini/sakura/original/CCSsakura11.jpg