PDA

Xem đầy đủ chức năng : thơ sưu tầmhoanganh2984
22-05-2005, 01:09 AM
Tôi hận em sao vô tình vô nghĩa
Tôi hận em sao nói tiếng chia tay
Tôi hận em là con người phụ bạc
Hận em nhiều nhưng tôi vẫn yêu em