PDA

Xem đầy đủ chức năng : Quận Gióngothithanhtam
16-04-2006, 08:15 AM
Ngày xưa vào đời vua Lê Thánh Tông, ở kinh thành Thăng Long có một tay đại bợm.Hắn định tâm lấy của ai thì nhất định có kết quả.Hắn đã từng làm cho bọn quan lại và bọn phú trọc mất ăn mất ngủ. Đã nhiều lần các quan Phủ Doãn đã cho dò bắt nhưng hắn ẩn hiện như thần,không tài nào tóm được.Vì hành tích củhắn nhanh như gió,chỗ nào cũng vào lọt,nên người ta gọi là Quận Gió.
Một hôm vào dịp gần Tết,nhà vua ăn mặc giả làm một người học trò nghèo đi dạo phía ngoài kinh thành để xem xét dân sự.Tình cờ vua đến gõ cửa nhà Quận gió.Vua làm bộ túng bấn nói:
-Tôi ngồi dạy học ở phường Đồng Xuân,năm nay được ít tiền về quê,chẳng may bị kẻ trộm lấy đi hết cả,nay xin cho trú chân một đêm,mai lại đi.
Quận Gió thấy khách nói thế bèn đáp:
-Tôi sẽ vì ông mà giúp đỡ ít nhiều làm tiền ăn đường.
Vua thấy nhà y cột xiêu vách nát,hỏi:
-Nhà ông tôi coi bộ cũng không giàu có gì,làm sao mà giúp tôi được.
-“Chả giấu gì ông, tôi vốn là Quận Gió đây,nghe nói ông gặp vận đen,tôi rất thương tình ,vậy để đêm nay tôi cố thu xếp cho ông một món.”Nói rồi đưa rựu mởi khách uống và nói thêm: “Tôi chỉ lấy của nhà giàu giúp người nghèo thôi,mà phải là của bất nghĩa tôi mới lấy,còn như những người làm ăn lương thiện,tôi không bao giờ đụng đến.Bây giờ ông thử xét xem có nhà giàu nào mà gian ác bất lương,cứ cho tôi biết,tôi sẽ vì ông mà giúp đỡ.lấy của chúng nó không có tội vạ gì hết.”
Vua nghĩ một lát rồi nói:
-Có nhà ông Bá Vân ở phía đông thành đây,hắn có cửa hàng buôn bán to,giàu có cự vạn
Quận Gió đáp:
-Nhà ấy cho vay một lớp vốn,năm bảy lớp lãi,lấy được.Nhưng ta ứ nuôi cho béo rồi sẽ lấy sau.
Vua lại nói:
-Tôi có thấy nhà ông gì gần đây,ruộng sâu,trâu nái,nhà ngói tường dắc,coi chừng thế nào?
-Không được!Nhà ấy trần lực làm ăn;trời chưa sáng đã dậy ra đồng,mặt trời lặn mới về thổi cơm,cần cù như thế không nên lấy.Thôi!Có anh quan coi kho kia,hay ăn bới của công,hôm nay đê tôi đi lấy cho.
-Thực thế à?
-Tôi dã tra cứu kĩ.Hắn lấy của công mỗi ngày một ít, đưa về quê tậu vườn tậu ruộng, có đến hàng trăm mẫu.
Vua tò mò muốn xem tài nghệ của Quận Gió,bèn đòi đi theo.Quận Gió trước ngần ngại nhưng sau cũng bằng lòng và bảo:
-Trước khi lấy,tôi sẽ cho ông thấy đủ tang chứng là của phi nghĩa,nhưng ông phải giữ cho thật im lặng mới được.
Đoạn bảo thầy đồ giả nai nịt gọn ghẽ,rồi cả hai cùng đi trong đêm khuya.D9ến nhà viên quan coi kho,Quận Gió bảo vua đứng chờ ở ngoài bụi rồi cắt giậu tìm cách mở cửa vào nhà.Sau đó,chàng dắt vua vào buồng,mở hòm lấy ranăm nén bạc đưa cho vua xem và nói:
-Đây là bạc hắn mới lấy trộm ở kho về để riêng chưa dùng đến.Thôi ông cầm về lấy mà về quê ăn Tết, đừng có la cà đâu để chúng nó bắt được.Tôisẽ tìm cách làm cho hắn khong biết là đêm nay có trộm.
Vua nhìn thấy trên mỗi nén bạc có mấy chữ“ngự khố bạch kim”,tin lời Quận Gió nói là đúng và thầm khen hắn có tài.Vua đi luôn về cung.giấu bạc dưới chân thành.Sáng hôm sau là ngày Nguyên Đán,trăm quan vào chầu,chúc vua trăm tuổi.Vua cho gọi chủ kho đến hỏi:
-Nhà ngươi đêm qua mất trộm phải không?
Thấy hắn không đáp,vua lập tức sai viên Trung sứ đến dưới chân thành lấy năm nén bạc về .Vua đưa cho hắn xem,hắn cứng lưỡi không trả lời được, đành cúi đầu nhận tội.
Quận Gió sau đó được vua mời vào cung và phong cho hiệu là“Ăn Trộm Quân Tử”và ban thưởng rất hậu.
:cungly: :blow: :DD: :flu: :DD: :D):