PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cúu vật vật trả ân,cúu nhân nhân trả oán.ngothithanhtam
14-04-2006, 10:07 AM
Ngày xưa,có một anh chàng không có tài nghề gì cả.Anh chỉ được cái hiền lành, hay thương người.Từ lùc vợ chết,anh trở nên túng bấn tợn.Có dạo anh phải ngửa tay ăn xin.Thấy nghề này hèn hạ lại không nuôi nổi tấm thân ,anh chàng mới xoay sang đi làm thuê.Nhưng chỉ làm được một ngày,anh đã thấy mệt nhọc và bị chủ la mắng nhục nhã ,nên anh lại dự định làm nghề đi câu là nghề anh cho là thong thả tự do hơn.Chiều hôm đó , người ta trả công cho ba mươi đồng kẽm ,anh chàng bèn lấy số tiền đó làm vốn mua lưỡi,mua dây quyết chí làm ăn bằng nghề nghiệp mới.
Sáng hôm sau,anh ra ngồi ở bờ sông câu cá.Nhưng mãi đến trưa chả kiếm được một tí gì.Mồi cứ mất toi.Mãi đến chiều mới thấy phao chìm xuống,anh giật lên thì chỉ được một con rắn nước.Lấy làm bực mình ,anh chàng gỡ con rắn ra rồi quẳng xuống sông.Lần thứ hai giật lên lại chính là con rắn nước lúc nãy mắc lưỡi.Anh van lên:
-Rắn ôi!Tao nghèo lắm,chỉ được ba mươi đồng kẽm thôi.Mày đừng hại tao hết cả mồi,rồi đây biết lấy gì mà kiếm ăn.
Anh chàng lại quẳng rắn xuống nước.Lần thứ ba cũng lại con rắn ấy mắc lưỡi câu.Lần này anh giận lắm,không thả rắn xuống nước mà nắm cổ lôi đi định giết.Qua đền bà thần Khai Khẩu tự dưng con rắn nườc kêu lên :
-Đừng giết tôi.Tôi là con vua Thủy phủ.Vì muốn đánh bạn với anh nên tôi mới nhiều lần tự cắn lưỡi câu như thế.Hãy cho tôi theo đi,tôi sẽ giúp anh vượt qua cảnh nghèo.
Anh nghe lời rắn cho rắn đi theo mình.Từ đoánh câu được nhiều cá:thứ bán,thứ ăn,cuộc sống rất dễ chịu.Anh chàng với rắn ngày một tương đắc.
Một hôm rắn cho anh biết ba ngày nữa sẽ có 1 trận lũ lụt lớn xưa nay chưa từng có.Anh nghe lời rắn đòng một chiếc bè để phòng tai nạn.Anh lại còn loan báo cho mọi người xung quanh biết.Nhưng chả một ai thèm nghe.Ba ngày sau ,quả nhiên giông bão nổi lên đùng đùng,mưa to nhu nước trút,nước dâng lên như biển cả.Người,vật,đồ đạc... đều trôi đi đâu mất tích.Mãi đến ngày cơn bão tạnh ,anh chàng mới dám chống bè tìm về chỗ cũ.
Thấy một cái tổ kiến lênh đênh trên dòng nước rắn bảo anh:
-Anh hãy cứu chúng nó một chút.
Anh trả lời:
-Vớt làm gì bầy kiến nhỏ mọn ấy để nó bò khắp bè.
Nhưng con rắn khẩn khoản:
-Không,anh hãy nghe tôi đi.Rồi chúng nó sẽ trả ơn anh.
Anh nghe lời rắn,vớt cái ổ kiến lên bè của mình.
Đi một đoạn,lai gặp một con chuột đang lội bì bõm sắp chết đuối.Rắn lại giục anh vớt lên.
-"Ồ"-anh đáp-Con chuột thì cho nó chết chứ cứu nó mà làm gì?
-Không,anh hãy nghe tôi đi!Rồi nó sẽ trả ơn anh.
Nghe lời rắn,anh vớt chuột lên bè của mình.
Đến một chỗ khác họ lại gặp một con trăn nằm cuộn tròn giữa dòng chờ chết.Rắn cũng giục anh giúp nó thoát nạn.
-"Ồ"-anh đáp-Con trăn ấy kinh lắm,cứu nó mà làm gì?
-Không.Anh hãy nghe tôi đi.Rồi nó sẽ trả ơn anh.
Nghe lời rắn anh chàng lại cứu cho trăn lên bè.
Sau cùng họ gặp một người đàn ông đang bám vào một cây gỗ nổi giữa dòng nước.Anh không đợi rắn bảo,định vớt lên bè,nhưng con rắn cản lại:
-Anh đừng vớt nó lên mà làm gì.Nó sẽ làm hại anh.
Anh đáp:
-Người ta thường nói cứu một người dương gian bằng một ngàn âm ti.Sao chỉ cứu vật mà không cứu người kia chứ?
Nói đoạn,mặc kệ lời rắn can ngăn,anh nhất định thực hiện ý nghĩ của mình,vớt người sắp chết đuối đó lên bè,cho sưởi lửa ấm va cho ăn uống tử tế.
Sau mấy ngày nước rút đi hết,anh thả tất cả các con vật lên bờ.Còn người nọ vì gia đình phiêu bạt,nhà cửa trôi mất cả nên anh cho ở lại với mình,cùng câu cá nuôi nhau và coi như anh em ruột.
Đến lúc con rắn nước trở về Thủy phủ thì nó mời anh cùng đi xuống thăm giang sơn của cha mình.Dọc đường,rắn bảo bạn:
-Nếu cha tôi có cho gì thì anh nhớ xin lấy cây đàn thất huyền.Đàn ấy nều có giặc thì chỉ cần gảy một bài có thể làm cho giặc phải tan.
Vua Thủy thấy có bạn của con tới chơi lấy làm mừng rỡ và đãi anh chàng rất hậu.Thấy vua Thủy mang vàng bạc,châu báu biếu mình,nhớ lời rắn anh cố thước từ,chỉ xin mỗi chiếc đàn thầt huyền.Vua Thủy nể chàng thuận cho ngay.Anh trở về mặt đất,quý chiếc đàn vô hạn.
Một hôm anh có việc phải đi xa.Trươc khi đi,anh giấu đàn thần dưới cột thóc,dặn người bạn chớ có đến chỗ cột thóc đó.Nhưng khi người kia nghe dặn,đồ rằng dưới ấy có vật quý bèn cố tâm tìm kiếm,quả bắt được cây đàn.Hắn đã biết được sự mầu nhiệm của cây đàn nên hắn lấy trộm trốn đến kinh đô để lập công danh.
Hồi ấy,quân đội nhà vua phải đối địch với một nước láng giềng luôn luôn kéo quân sang quấy nhiễu bờ cõi.Hắn xin vua đi tiễu trừ giặc dữ.Nhờ có chiếc đàn thần hắn đã làm cho quân đội của đối phương thua liểng xiểng.Lúc thắng trận trở về,hắn được nhà vua rất khen ngợi,phong làm đại tướng,ban lộc rất hậu.Được giàu sang,hắn không càn nghĩ gì đến ân nhân của mình nữa.Nhà vua toan gả công chúa cho đại tướng,nhưng vừa hứa hôn thì bổng dưng công chúa bị câm.Vì thế hôn lễ bị hoãn lại chơ công chúa lanh bệnh mới cử hành.

Lại nói chuyện anh chàng câu cá khi trở về thấy mất bạn lại mất cả cây đàn thất huyền vội bỏ nhà đi tìm.Vào đến kinh đô,một hôm anh gặp người kia bây giờ đã ngồi trên kiệu sơn son thếp vàng lại có quân theo hầu đông nghìn nghịt.Anh đón kiệu lại ,cất tiếng hỏi thăm bạn cũ.Nhưng người kia vừa gặp ân nhân của mình đã vội thét lính bắt trói lại. Thế rồi để khỏi lộ chuyện,hắn vu cho anh là giặc,sai nhốt vào một chỗ kín đáo,không cho ăn ddeerchowf ngày đưa ra pháp trường.
Trong ngục tối,giữa lúc anh chàng đang khóc than cho thân phận thì bầy kiến ngày xưa đã tìm cách lọt vào hỏi thăm:
-Tại sao ông bị giam ở đây?
Anh chàng ngơ ngác,không hiểu tiếng ai hỏi mình ,bèn hỏi lại:
-Ai đó?Tại sao tôi chỉ nghe tiếng mà không thấy người?
-Chúng tôi là bầy kiến mà ông cứu cho thoát khỏi nạn lũ lụt năm xưa hiện đang ở chân ông đây!
Anh chàng cúi xuống tìm kiến rồi kể chuyện cho kiền nghe nông nỗi của mình. Kiến nói:
-Chúng tôi không thể làm được gì nhưng để chúng tôi đi kiếm con chuột ngày xưa,may ra có kế gì chăng.
Lũ kiến bèn chia nhau mỗi con một phương đi kiếm chuột và báo tin không may của ân nhân cho chuột biết.Chuột bảo:
-Bây giờ chắc ông ấy đói lắm, để tôi mang vào ngục một ít thức ăn đã.Rồi tôi sẽ đi kiếm con trăn ngày xưa thử nó có mưu mẹo gì chăng.
Chuột liền đưa khoai và bánh lấy trộm được của một nhà hàng vào ngục cho anh chàng ăn.Anh tỏ lời cám ơn.Rồi cả gia đình nhà chuột lại kéo nhau đi kiếm trăn.Lúc sắp đến nhà trăn,cả bầy chuột sợ trăn ăn thịt,bèn trèo lên cây cao gọi xuống:
-Bác trăn ơi!Bác trăn ơi!
Khi trăn ra,một con chuột già đánh bạo nhảy xuống kể chuyện cho trăn biết.Trăn nhả một viên ngọc bảo chuột mang về cho ân nhân mà rằng:
-Viên ngọc này mài ra thành bột có thể chữa bệnh câm. ân nhân của chúng ta có thể đem chữa bệnh cho công chúa rồi nhờ đó mà thoát nạn.
Khi được ngọc,anh chàng gọi người cai ngục rằng mình có phép cứu công chúa khỏi câm.Người ta dẫn anh đến trước vua.Quả nhiên công chúa sau khi uống nước ngọc mà trở nên nói được và câu nói đầu tiên của nàng là đòi lấy người đã cứư mình làm chồng.Vua rất khen ngợi,hỏi anh ta vì sao ma lại có thứ thuốc thần diệu như thế.Anh chàng kể lại đầu đuôi câu chuyện từ lúc câu được rắn,cứu được các con vật va người,cho đến lúc người tì phản bội còn các con vật thì trả ơn,trong có trăn đã cho mình viên ngọc cho vua nghe.Vua tắc lưỡi:
-Thật là bụng dạ hắn nguy hiểm hơn cả nhưng con vật nguy hiểm!
Lập tức vua sai lính bắt giữ tên đại tướng bất nghĩa kia để chờ ngày xét xử. Còn anh chàng câu cá được vua cho làm quan và gả công chúa cho.Anh ta sống một cuộc đời sung sướng hơn trước.
Ngày nay có câu:”Cứu vật vật trả ân,cứu nhân nhân trả oán”dùng để mỉa mai những kẻ lấy oán báo ân,thua cả những con vật.

THÂN TẶNG,NHỮNG NGƯỜI TÔI THƯƠNG!
:bath: :huglove: :DD: :cake: :cam: :tao: :supergal:

Chúc các bạn đọc vui vẻ!Các bạn hài long về câu chuyện của tôi chứ?