PDA

Xem đầy đủ chức năng : Dòng sông đã chảyKhoangtroirieng
20-05-2005, 03:20 AM
Chỉ còn em hai hàng sỏi đá
Nước mắt thương
Chỉ con em vạt buồn đã cũ
Mảnh hồn đau
Hãy yên nghỉ hỡi trái tim khổ ải
Ngoài kia sao sa
Ngoài kia gió xoáy
Người em yêu bên cạnh người yêu em
Nhưng em đã kiệt cùng sức lực
Hãy yên ngủ đáy mùa thu thăm thẳm
Đáy mùa thu mây trắng vĩnh hằng
Nhịp đập cuối cùng lay gọi ban mai
Giọt máu cuối cùng thắm lại xanh rêu
Thôi em,thôi em... dòng sông đã chảy
Ru em, ru em ... mặt trời không tuổi
Thôi nào trái tim...
--------------------------------------